Tønsberg Forsvarsforening

Tønsberg forsvarsforening er med sine mer enn 100 år, en av Tønsberg`s eldste foreninger. Vi er en av mange lokalforeninger over hele Norge som en del av Norges forsvarsforening.  TFF består i dag av ca 75 medlemmer, men vi trenger nye engasjerte medlemmer til å ta del i våre aktiviteter. 

 "NFF har som fremste formål å holde forsvarsviljen levende slik at Norge alltid har et forsvar som verner landets frihet, uavhengighet og fred" I tillegg til se sentrale formålsparagrafer, er vi i Tønsberg også sterkt opptatt av å ta vare på den militære kulturhistorie som finnes lokalt.

Vestfold og Tønsberg - distriktet har en lang historie militært sett, fra de fort som ble bygget under unionen med Sverige, Tyskernes okkupasjon under den 2. verdenskrig, gjennom den kalde krigen opp til moderne tid.

Vi arbeider med å bevare fortet på Østre Bolæren som en militærhistorisk severdighet.

 

MELD DEG INN :

Norges Forsvarsforening

 

 

 

 

 

 

© BOLÆRNE FORT