Rehabilitering av kanon

Høsten 2013, ble kanon 1 og radarstasjonen oppgradert med utvendig fuktsikring

© BOLÆRNE FORT