Bolærne Fort ble etablert sammen med Rauøy i 1916, og dannet midtsperringen Rauøy - Bolærne.

Fortet ble utbygget frem mot 1940, og spilte en tydelig rolle under den tyske invasjonen.

 

Den største opprustningen av fortet skjedde i etterkrigsårene, gjennom den kalde krigen, og var i denne perioden et topp - hemmelig forsvarsanlegg som en viktig del av Kystartilleriet langs Norskekysten.

Mye er borte etter at forsvaret forlot øya, men det er bevart en radarstasjon og

en 75 mm kanon, akkurat slik forsvaret forlot det.

 

Disse objekter er nå vernet, og har status som kulturminner fra den kalde krigen. Vi forvalter disse objektene og kan i dag gi publikum et innblikk i det som  engang var skjult for allmennheten

 

OMVISNING PÅ FORTET :

 

DAGSGJESTER         GRUPPER OG SELSKAPER

 

ÅPNINGSTIDER 2021

 

 

 

AKTUELLT:                

 

COVID-19:

Vi følger kommunenes gjeldende råd og regler

Les mer her:

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Besøk siden 02.03.16

             Share

 

© BOLÆRNE FORT