Nyttige eksterne linker

St.meld. nr. 33 (2008-2009)«Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020

Overnatning og bespisning på Østre:

http://www.notteroy.kommune.no/bolarne/

http://www.gulsrudbooking.no/gulsb/Frder_leirsted.html

 

                                

 

                                       

                      

 

                                 

 

 

 

 

© BOLÆRNE FORT