Bolærne fort i media:

Skifte Eiendom:      http://www.skifte.no/Etterbruk/etterbrukivestfold/Ostre-Bolarne-/

TV - Vestfold:         https://www.youtube.com/watch?v=d2G5B5oeCwI    ( Youtube. Innslag om ØB Starter ved 4:45 )

Wikipedia:               http://no.wikipedia.org/wiki/Bolærne_fort

NRK:                       http://www.nrk.no/vestfold/vil-kvitte-seg-med-ostre-bolaeren-1.12079533

NRK                        http://www.nrk.no/vestfold/positiv-til-nye-eiere-av-ostre-bolaeren-1.12085164

Tønsberg Blad        http://www.tb.no/nyheter/ga-opp-ostre-bolerne-1.8452660

Forsvarsbygg:                  https://www.forsvarsbygg.no/no/salg-av-eiendom/etterbruk/vestfold/ostre-bolarne-/

 

 

 

© BOLÆRNE FORT