Etter forsvaret

I hhv. 2004 og 2005 ble Vestre og Mellom Bolærne solgt til Nøtterøy kommune, mens Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune (sameie) overtok Østre Bolærne i 2005. I 10 år eies Østre Bolærne av sameiet bestående av Vestfold Fylkeskommune ( 90%) og Nøtterøy Kommune ( 10%)

Fra 1. Januar 2016 Tar Nøtterøy kommune over eiersapet 100%
En av kanonene i 75 mm batteriet er vernet av Riksantikvaren og er inntakt som den var ved nedleggelsen. De andre to kanonene er gjort inoperative. Et av fortets ildledningsanlegg (Randi) er også vernet. Det er dette som i dag er åpent for publikum, via vårt guidetilbud.

Det gamle opprinnelige tunellbatteriet som ble påbegynt i 1917 er tømt og desverre murt igjen. Dette batteriet inneholdt 4 stk 12,7 cm Reihnmetal kanoner. I dag er disse kun synlige ved løpet som stikker ut av betongen.

Alle andre mindre stillinger og anlegg er og tømt og støpt igjen. Ved sanering av to av 75 mm, ble tårnene satt på plass igjen, da Østre Bolærne har status som militært kulturlandskap

       

      12,7 cm I tunellbatteriet

 

© BOLÆRNE FORT