Sanering av kanoner

I 2013 ble kanon 2 og 3 i 75 mm batteriet på Bolærne sanert. Det vil si anlegget ble renset innvendig, og støpt igjen. Men kanontårnet er satt på plass, da Østre Bolærne har status som militært kulturlandskap.

Bildene her er fra kanon nr 3

TÅRNET PÅ PLASS IGJEN

© BOLÆRNE FORT