Soldatlivet på Østre

Her ønsker vi bilder fra soldatlivet på Østre, og oppfordrer alle som har situasjonsbilder og annet fra gamle tider om å sende til oss. Bildene må tillates brukt her på vår hjemmeside.

Send til:

bolarnefort@gmail.com

Oppgi eventuellt copyrigt

 

BILDER 1998 - 1999

Troppsbilde 1998 - 1999 Foto: Sjalg Andersen

Brakkeliv   Foto: Sjalg Andersen

Skyting på midtre Bolærne. Foto: Sjalg Andersen

75 mm Tårnkanon :  Foto: Sjalg Andersen

© BOLÆRNE FORT